FÖRHÖJT BLODTRYCK

Det kan finnas många anledningar till förhöjt blodtryck. Förhöjt blodtryck kan vara konsekvens av andra bakomliggande sjukdomar, som till exempel dåliga njurar, vissa hormonella sjukdomar och diabetes.
Ibland får katten högt blodtryck bara av att besöka kliniken, och ska inte förväxlas med sjukdom.
Förhöjt blodtryck (hypertension) är ett vanligt problem hos framför allt äldre katter och i ju tidigare skede det kan upptäckas desto bättre.

Hypertension är ibland den primära sjukdomen, men i många fall hänger det ihop med att katten även har njursjukdom, det kan även ses vid hypertyreoidism (ökad produktion av sköldkörtelhormon), hjärtsjukdom och vissa hormonsjukdomar.

Förhöjt blodtryck påverkar hela cirkulationen, ökat tryck i blodkärlen leder till påfrestningar på de inre organen, mest känsliga organ är njurar, hjärta, ögon och nervsystemet. Att gå med hypertension under en längre tid kan till exempel orsaka plötslig blindhet eller död. Det finns medicin för att behandla katter med förhöjt blodtryck.

 

HUR MÄTER MAN BLODTRYCKET?

Blodtrycket mäts med en blodtrycksmanschett (”cuff”) runt svansen eller ett ben.
Blodtryck stiger tillfälligt vid stress, därför kommer ni vid ankomst att få vänta en stund på rummet innan mätningarna görs för att trycket ska gå ner efter transporten hit.
Ibland kan flera mätningar behövas göras.

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT FÖRHINDRA HÖGT BLODTRYCK?

Det är bra att alltid uppmärksamma på om din katt utvecklar symtom, tappar vikt eller ändrar beteende.
På äldre katter så kan de första förändingarna vid blodtrycksförhöjning komma smygande och kanske inte alltid syns så väl, så det kan vara bra med regelbundna hälsokontroller.

Ring 018-34 14 49 eller boka online