Dräktighetsundersökning

Från ca dygn 26-30 efter parning är det möjligt att göra en ultraljudsundersökning för att se om din tik eller katthona är dräktig. Vid en ultraljudsundersökning är det mycket svårt att räkna antalet foster, man kan endast göra en grov uppskattning.

Om man vill veta hur många foster det är, vilket kan vara praktiskt inför förlossningen, så kan man göra en röntgenundersökning senare i dräktigheten när fostrens skelett är tillräckligt mineraliserade för att synas på röntgen. Detta brukar inträffa tidigast dygn 45 i dräktigheten men man kan gärna vänta till dygn 50 så att man inte missar eventuella foster som inte mineraliserats tillräckligt för att synas. Det är också bra om tiken/katthonan som ska röntgas inte har ätit på några timmar och gärna har bajsat så att det inte är så mycket innehåll i tarmen som kan försvåra undersökningen.

Ring 018-34 14 49 eller boka online