Kloklippning

Att klippa klorna på sitt djur är inte alltid så lätt, men nog så viktigt att få det gjort!

Om klorna får växa sig för långa riskerar djuret att fastna med sina långa klor och bryta av klokapseln. Då blottas pulpan som består av nerver och blodkärl. Det kan blöda mycket och är mycket smärtsamt. Det är också stor risk för att det blir en ful infektion i den skadade klon, särskilt om djuret slickar mycket på den. För att det ska kunna växa ut en ny klokapsel runt pulpan behöver man i de allra flesta fall ta bort hela den skadade klokapseln. Detta följs av en tid på flera veckor då djuret måste ha krage och bandage eller strumpa samt sko vid utevistelse för att skydda pulpan.

Även om djuret har tur och inte skadar sina för långa klor kan det ändå orsaka smärta då mycket långa klor ger felställning i tårna och gör det svårt för djuret att gå.

Vi på Smådjurskliniken har stor erfarenhet av att klippa klor, även på djur som inte är så samarbetsvilliga! I enstaka fall kan det bästa alternativet faktiskt vara att ge djuret lite lugnande inför kloklippningen om det har väldigt dåliga erfarenheter sedan tidigare och är extremt rädd.

Katter som får gå ut ska man inte klippa klorna på, de behöver sina klor för att försvara sig och för att kunna fly upp i ett träd om de blir jagade. Katter håller oftast sina klor lagom långa genom att vässa dem mot en klösbräda eller liknande. Vissa katter kan dock få problem med att klorna växer runt och in i trampdynan. Det blir fula infektioner och är mycket smärtsamt så ta gärna för vana att titta på din katts klor med jämna mellanrum!

Om din hund ska sövas hos oss på Smådjurskliniken så hjälper vi till att klippa klorna gratis! (På katter gör vi det endast om du ber om det, eftersom utekatter behöver ha sina klor. Se ovan.)

ATT KLIPPA NER OCH BRÄNNA KLOR?

Förr förekom det att man på hundar med långa klor, och som var besvärliga att få klippa klorna på, sövde ner dem, klippte av klorna långt in på pulpan och brände pulpan.

Det är inte tillåtet längre eftersom det dels orsakar hunden oerhörda smärtor (pulpan består ju av nervvävnad och blodkärl) och dessutom riskerar man att hunden får svåra infektioner i klorna som kan sprida sig till skelettet i tårna. I värsta fall kan det sluta med att man tvingas amputera tår som blir för illa angripna av infektion.

Ring 018-34 14 49 eller boka online