Vaccination och avmaskning inför resa till annat EU-land och Norge

Viktigt att tänka på:

1. Hundar och katter måste alltid ha giltig rabiesvaccination och EU-pass. Observera att rabiesvaccinationen måste vara giltig minst tills djuret ska passera in i Sverige igen.

2. Vissa rabiesvaccinationer gäller bara i ett år. Vi hjälper gärna till att kolla giltighetstiden för ditt djurs senaste rabiesvaccination.

3. Vid första rabiesvaccination eller utgången rabiesvaccination måste rabiesvaccination inför resa göras minst 21 dagar innan gränsöverträdelse (hundar och katter måste vara minst 3 månader gamla för rabiesvaccination, annars krävs det ytterligare en rabiesvaccination vid 3 månaders ålder).

​4. För närvarande (2017-08-01) måste hundar avmaskas inför resa till Storbritannien, Irland, Finland (ÄVEN ÅLAND), Malta OCH Norge (som inte är ett EU-land). Aktuella regler finns på Jordbruksverkets hemsida (jordbruksverket.se) och respektive myndigheters hemsidor i de andra länderna (Norge – mattillsynet.no och Finland – evira.se).

​5. Avmaskning måste ske hos veterinär och intygas i passet 1 till 5 dygn före gränsöverträdelse.

6. UNDANTAG! För resa från Sverige till Norge och Norge till Sverige krävs ingen rabiesvaccination men däremot krävs ett EU-pass som avmaskningen ska intygas i.

DESSA REGLER GÄLLER FÖR NÄRVARANDE – DE KAN ÄNDRAS! VI FÖRSÖKER ATT UPPDATERA DENNA INFORMATION VID ÄNDRINGAR MEN DET ÄR ALLTID DU SOM DJURÄGARE SOM HAR ANSVARET ATT KOLLA UPP DE AKTUELLA REGLERNA.

​För resa till andra länder eller för export/försäljning till EU-länder och andra länder gäller särskilda regler som djurägaren måste ta reda på hos Jordbruksverket och respektive lands ambassad. I dessa fall är det ofta en officiell veterinär som måste skriva intyg. En lista på officiella veterinärer finns på Jordbruksverkets hemsida.

Tips inför avmaskningen

​Du kan välja att köpa med dig avmaskningstabletter själv eller så har vi avmaskningsmedel på kliniken. Det blir billigare för dig om du själv köper med dig avmaskningsmedlet. De godkända sorterna är Droncit, Drontal samt Milbemax (de måste innehålla substansen prazikvantel).

Ett annat tips är att ta med något gott att gömma tabletterna i så att vi slipper tvinga ner dem i hundens hals, t.ex. en bit korv, köttbulle, ost eller liknande som djuret gillar. Det finns även möjlighet att ge avmaskningen som en injektion i nackskinnet om det skulle behövas.

Ring 018-34 14 49 eller boka online