Vaccinationer

Att vaccinera sin hund, katt eller kanin är en av de viktigaste förbyggande åtgärderna. De sjukdomar som vi vaccinerar mot är mycket allvarliga och har i många fall dödlig utgång.

Tack vare att vi djurägare är så duktiga på att vaccinera våra djur här i Sverige är det sällan det blir några utbrott av dessa sjukdomar, men det förekommer. För att fortsatt hålla nere förekomsten av sjukdomsutbrott är det viktigt att en mycket hög andel av våra hundar och katter har ett fullgott vaccinationsskydd.

Hundar vaccineras rutinmässigt mot parvo (även kallat hundpest), valpsjuka (som även drabbar vuxna hundar trots namnet) samt HCC som är en smittsam leversjukdom. HCC talar man sällan om men den ingår i alla vacciner som ger skydd mot valpsjuka.

Man kan också vaccinera sin hund mot kennelhosta. Kennelhosta är ett samlingsnamn för flera olika smittor, både virus och bakterier, som alla ger mer eller mindre allvarlig hosta. Smittan sprids lätt mellan hundar och det cirkulerar ofta smitta under vinterhalvåret. Hunden kan ofta hosta i flera veckor och hos enstaka hundar kan det utvecklas till en sekundär lunginflammation. 

De vanligaste smittämnena är Parainfluensa och Bordetella bronchiseptica och dem kan man vaccinera emot. Vaccinet heter Nobivac KC och ges som droppar i hundens nos. Det ger skydd i 1 år. Hunden kan trots vaccination få en mildare variant av kennelhosta. Det finns också ett vaccin mot enbart Parainfluensa som ingår i kombinationsvacciner med parvo, valpsjuka och HCC. Då får hunden vaccinet som en injektion under nackskinnet.

Katter vaccineras rutinmässigt mot kattpest och kattsnuva. Katter som används i avel och åker på utställningar kan man ibland också vilja vaccinera mot chlamydia som drabbar luftvägar och ögon.

Rabies måste både hundar och katter vaccineras mot om de ska ut och resa. Det måste gå minst 21 dagar från det att djuret vaccinerats innan man får resa ut ur Sverige med djuret. Djuret måste även vara ID-märkt och ha ett EU-pass. Det finns olika regler beroende på till vilket land man ska åka, det är viktigt att du som djurägare noga kollar upp vad som gäller för just ditt resmål i god tid innan avresa!

Leptospiros är en bakteriesjukdom som kan drabba hundar. Bakterien förekommer hos smågnagare och sprids via deras urin. Den är ovanlig i Sverige men förekommer vanligare utomlands. Sjukdomen ger allvarliga skador på lever och njurar. Tidigare var det ett krav att vaccinera sin hund mot Leptospiros vid resa utomlands men nu är det frivilligt om man vill skydda sin hund eller ej.

Kaniner bör vaccineras mot den dödliga sjukdomen Kaningulsot (RHDV) och Kaninpest (Myxomatos) Läs mer under Vaccinera din kanin »

Ring 018-34 14 49 eller boka online