Integritetspolicy

Personuppgiftshantering

Smådjurskliniken i Knivstas personuppgiftspolicy enligt GDPR 25/5 2018

Som kund hos oss samtycker du till behandling av personuppgifter.

Vi samlar in och lagrar följande personuppgifter om dig: Namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress och djurets chipnummer.

För att:

  • leva upp till journalföringslagens krav

  • leva upp till bokföringslagens krav

  • kunna hjälpa till med direktreglering mot försäkringsbolag på din egen begäran

  • kunna remittera en patient till annan instans

  • kunna bistå myndigheter i samband med brottsutredning, smittspårning och smittbekämpning

  • kunna kontakta dig för påminnelser om vaccination, provtagning, undersökning etc

  • kunna informera dig om incidenter som skett med betydelse för din person eller ditt djur

Radering av personuppgifter kopplade till journal och bokföring görs 7 år efter senaste införandet i journalen. Om du inte vill få dina uppgifter raderade efter 7 år måste du meddela oss det.

Personer registrerade hos Smådjurskliniken i Knivsta kan få tillgång till all information som finns sparad om densamme kostnadsfritt vid ett tillfälle. Vid upprepad förfrågan debiteras kostnad för tid- och materialåtgång. För att personuppgifterna ska lämnas ut krävs att personen kan legitimera sig på ett tillförlitligt sätt.