Praktik och PRAO

Vi får många förfrågningar om att göra praktik/APL och PRAO på kliniken, och det är jätteroligt!

Arbetet på en djurklinik innebär dock en hel del risker. Djur som besöker oss är ofta stressade, de kanske har ont eller är sjuka på annat sätt. Det betyder att det finns en potentiell risk att de kan bitas och rivas i samband med undersökningar och behandlingar.

Dessutom hanterar vi en hel del läkemedel som kan vara mycket farliga om man oavsiktligt exponeras för dem. Ofta kan tempot i verksamheten vara högt och det blir då mycket svårt för oss i personalen att ta ansvar för och skydda elever som inte har grundläggande utbildning inom djursjukvård.

Av dessa anledningar tar vi enbart emot elever från årskurs 3 på gymnasiet eller från vuxenutbildningar, som läser djursjukvård, för praktik, samt djursjukskötar- och veterinär-studenter för auskultation.

Ring 018-34 14 49 eller boka online