Hudutredning

Klåda är ett vanligt förekommande problem, framförallt hos hundar men ses även hos katter. Det man alltid vill utesluta först är kliande parasiter som löss och skabb. Loppor är dessbättre inte så vanligt på våra breddgrader!

Därefter måste man undersöka och behandla eventuella infektioner med bakterier och/eller jästsvamp. Om man sedan fortfarande har ett djur som kliar sig måste man börja fundera kring om det kan vara någon slags allergi.

Det kan både röra sig om foderallergi och atopi, d.v.s. allergi mot sådant som finns i omgivningen som exempelvis pollen och dammkvalster. En allergiutredning tar tid och kan vara tålamodskrävande för dig som ägare eftersom man i stor utsträckning måste använda sig av uteslutningsmetoden.

Ring 018-34 14 49 eller boka online