Medicinsk utredning

Ibland kan ett djur ha diffusa symptom, t.ex. att det inte vill äta och är trött, att det dricker och kissar mycket, går upp eller ner i vikt eller kanske kräks ofta.

Då krävs en medicinsk utredning för att utröna vad som kan vara fel. Man börjar alltid med en klinisk undersökning då veterinären noga tittar och känner igenom djuret. Ofta behöver man sedan gå vidare med blodprover och kanske urinprov, ibland även röntgen och/eller ultraljud.

Det är alltid svårt att säga hur lång tid en sådan utredning kommer att ta och hur mycket det kommer kosta då det beror alldeles på vad man får för svar under utredningens gång. Det är ett slags detektivarbete!

Ring 018-34 14 49 eller boka online