Vi är en Kattvänlig Klinik!

Vi är en internationellt certifierad Cat Friendly Clinic!

Vi är mycket stolta över att ha fått den internationella certifieringen Cat Friendly Clinic (Kattvänlig Klinik) via International Society of Feline Medicine (ISFM).

En kattvänlig klinik kännetecknas enligt ISFM av lämplig utformning med rätt utrustning, faciliteter och instrument för att säkra att kattpatienter sköts om på bästa möjliga sätt. All personal på kliniken skall förstå katter, ha bra rutiner och utveckla rätt tekniker, samt ha rätt ”kattityd”.

Katter kan vara lite extra känsliga för att transporteras och komma till en ny miljö och kan dessutom bli väldigt stressade av att träffa på hundar. Därför har vi en egen avdelning i vårt väntrum där bara katter och deras ägare får vara. Även kaniner, marsvin och andra smådjur är välkomna att vänta på sin tur här!

​Mer finns att läsa på Catfriendlyclinic.org

Ring 018-34 14 49 eller boka online